INFLEX Solar Cu jest rurą elastyczną, która dzięki małemu promieniowi gięcia i pamięci kształtu umożliwia swobodne układanie i dopasowanie się do warunków montażu. Rura składa się z trzech podstawowych warstw, tj: rury medialnej, warstwy izolacyjnej oraz zewnętrznej warstwy ochronnej. Ponadto rura wyposażona jest w przewody elektryczne do podłączenia sterowania kolektorów oraz końcówek ochronnych zabezpieczających izolację przed uszkodzeniem.

Właściwości i zalety rury typu Inflex Solar Cu:

- Przystosowana do montażu w wykopach i w miejscach otwartych, np. dachach i ścianach budynków
- Odporna na uszkodzenia mechaniczne. ptaki, gryzonie itp. - Wysoka odporność na UV, warunki atmosferyczne, olej i substancje chemiczne
- Doskonała skuteczność izolacji oraz ochrona przed kondensacją pary wodnej
- Bardzo elastyczny materiał wolny od PVC i CFC
- Łatwy i szybki montaż z uwagi na elastyczność systemu

Dane techniczne:

- Zakres temperatur stosowania: od -50oC do +150oC (chwilowo do +175oC)
- Współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej: >= 3.000 u
- Współczynnik przewodzenia ciepła w temperaturze 0oC <= 0,040 W/(M*K) i w 40oC <= 0,045 W, zgodnie z normą DIN EN 12086 i DIN EN 13496
- Odporność na ściskanie: 500N
- Odporność na uderzenie 2,0 kg/100 mm
- Rura medialna z miękkiej miedzi wg normy EN1057 (wolna od związków halogenowych)
Właściwości i zalety rury typu Inflex Solar SS:

- Przystosowana do montażu w wykopach i w miejscach otwartych, np. dachach i ścianach budynków
- Odporna na uszkodzenia mechaniczne. ptaki, gryzonie itp. - Wysoka odporność na UV, warunki atmosferyczne, olej i substancje chemiczne
- Doskonała skuteczność izolacji oraz ochrona przed kondensacją pary wodnej
- Bardzo elastyczny materiał wolny od PVC i CFC
- Łatwy i szybki montaż z uwagi na elastyczność systemu

Dane techniczne:

- Zakres temperatur stosowania: od -50oC do +150oC (chwilowo do +175oC)
- Współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej: >= 3.000 u
- Współczynnik przewodzenia ciepła w temperaturze 0oC <= 0,040 W/(M*K) i w 40oC <= 0,045 W, zgodnie z normą DIN EN 12086 i DIN EN 13496
- Odporność na ściskanie: 500N
- Odporność na uderzenie 2,0 kg/100 mm
- Wąż falowany ze stali kwasoodpornej 316L lub 321


Inflex Solar Cu - wymiary rur
Rura A-Rura medialna-wymiar zewn. B-Wymiar zewn.(mm) C-grubość izolacji(mm)
INFLEX SOLAR CU 15/63 15 63 20
INFLEX SOLAR CU 18/63 18 63 18
INFLEX SOLAR CU 22/63 22 63 16
INFLEX SOLAR CU 15/75 15 75 23
INFLEX SOLAR CU 18/75 18 75 21
INFLEX SOLAR CU 22/75 22 75 20


Charakterystyka rur Inflex Solar

Rury preizolowane INFLEX Solar Cu służą do transportu nośnika energii cieplnej w postaci gorącej cieczy od kolektora słonecznego do wymiennika (odbiornika), minimalizując straty energii podczas przesyłu. Rura składa się z trzech podstawowych warstw, tj: rury medialnej, warstwy izolacyjnej oraz zewnętrznej warstwy ochronnej. Ponadto rura wyposażona jest w przewody elektryczne do podłączenia sterowania kolektorów oraz końcówek ochronnych zabezpieczających izolację przed uszkodzeniem. INFLEX Solar Cu jest rurą elastyczną, która dzięki małemu promieniowi gięcia i pamięci kształtu umożliwia swobodne układanie i dopasowywanie się do warunków montażu. Rura medialna wykonana jest z miękkiej miedzi. Gwarantuje długą żywotność i bardzo małe opory przepływu, co ma szczególnie duże znaczenie przy dłuższych odcinkach przesyłu. Jest w pełni odporna na pracę z powszechnie stosowanymi roztworami do systemów solarnych i grzewczych.

Konstrukcja i użyty materiał warstwy izolacyjnej ograniczają do minimum sttraty ciepła powstające podczas przesyłu cieczy medialnej, poprawiając efektywność działania całego systemu solarnego w stosunku do tradycyjnych rozwiązań przesyłowych. Izolacja jest odporna na chwilowe przekroczenia dopuszczalnej maksymalnej temperatury dla systemów solarnych do 175oC. 

Zewnętrzną warstwę ochronną stanowi rura karbowana (typu RIW) ze modyfikowanego polietylenu, odpornego zarówno na warunki atmosferyczne, większość substancji chemicznych jak i promirniowanie UV. Zabezpiecza ona pozostałe warstwy przed uszkodzeniami mechanicznymi, co stanowi uniwersalne rozwiązanie zarówno dla instalacji prowadzonych w wykopach podziemnych jak i prowadzonych na zewnątrz, na przykład na dachach czy wzdłuż elewacji budynków, chroniąc system między innych przed ptakami i gryzoniami.