Systemy ogrzewania podłogowego
Cieplny komfort

Tradycyjne ogrzewanie podłogowe firmy Roth
 ... trzy kroki do sukcesu

"Trzy kroki" systemowe ogrzewania podłogowego
Ogrzewanie podłogowe firmyRoth układa się w trzech krokach systemowych, zgodnie z dokładnymi obliczeniami i przy uwzględnieniu wszystkich przepisów. Jest to możliwe dzięki nowoczesnej technologii obróbki wstępnej wszystkich składników systemu w powiązaniu z opatentowaną techniką układania, przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń do wbijania uchwytów.
System oparty jest na 5-warstwowej rurze X-PERT S5+, składającej się z rury bazowej z PERT, otoczonej warstwą antydyfuzyjną EVOH, a następnie warstwą ochronną również z PERT. Alternatywą dla rury Roth X-PERT S5+ jest rura z polietylenu sieciowanego PEXc z warstwą antydyfuzyjną EVOH.

Krok pierwszy - izolacje
Wzdłuż wszystkich wznoszących się elementów konstrukcyjnych takich jak: ściany, schody, filary, kolumny itd. zostaje ułożona taśma izolacyjna przyścienna. Następnie rozkładane są płyty izolacyjne. Zakładka płyt stwarza zamkniętą powierzchnię, która powoduje, że dodatkowa czynność polegająca na przykryciu całości folią staje się zbędna.Krok drugi - rury
Mocowanie systemowych rur grzewczych ROTH odbywa się przy pomocy spinek wbijanych bezpośrednio w płyty izolacyjne specjalnym urządzeniem.
Nadrukowana na płytach siatka umożliwia precyzyjne dotrzymanie odstępów rur grzewczych - zgodnie z projektem.Krok trzeci - połączenia
Po podłączeniu rury grzewczej ROTH do przewodu zasilającego i powrotnego rozdzielacza obwodów grzewczych oraz przed naniesieniem jastrychu instalacja zostaje sprawdzona pod względem szczelności podczas próby ciśnieniowej..